Hus och byggnader

Under årens lopp har bostäderna och byggnaderna i kvarteret haft olika utseende och ändamål.  Här följer en kortfattad presentation av husens användningsområden förr och nu.

Översiktskarta BRF Borgmästaren.

Klicka på bilden för att se en större översiktskarta.

Hus A
”Stenhuset”rymmer två bostadslägenheter, en på varje våningsplan. Den nedre lägenheten mäter 115 kvm, den övre 181 kvm.
A-huset var från början uppdelat i flera smålägenheter och inrymde en butik på hörnet.

Hus B
inrymmer en bostad på 99 kvm. Huset var från början en s.k. ”sidokammarstuga”, en medeltida hustyp med bara två rum. Sidokammarstugor var vanliga i Mälardalen under mitten av 1800-talet. Huset har senare byggts till med ett rum på längden och fått en övervåning. Före upprustningen fanns två smålägenheter som idag slagits samman till en.

Hus C
var liksom hus B från början en sidokammarstuga som bl.a. byggts på med en övervåning. Före upprustningen fanns två smålägenheter som idag slagits samman till en boyta på 103 kvm.

Hus D
har troligen flyttat till gården från annan håll. Det var en gång ett lång hus som sedan kortats av. Det var som hus B uppdelat på en sidokammarstuga med två mycket små rum och har bl.a. använts som tvättstuga. Det innehåller en ståtlig spis med ugn. Vid upprustningen förlängdes det mot Järnvägsgatan för att bli stort nog att användas som bostad (50 kvm).

Vårt mysiga gästrum i hus F.

Vårt mysiga gästrum i hus F.

Hus E och F
är två sammanbyggda uthus. E är idag gemensam snickarverkstad och trädgårdsförråd men har tidigare varit ett stall med en utbyggnad innehållande torrdass och gödselstad. Hus F är äldre och har varit vagnslider med höskulle på vinden. Här inryms idag föreningens tvättstuga samt bastu och gästrum/samlingslokal.

Hus G
innehåller en serie småförråd tillhörande flera av bostäderna. Dessa har inte ändrats utan används i mångt och mycket på samma sätt som förr.

Hus H
har otroligt tjocka stenväggar och är sammanbyggd med det som tidigare troligen var ladugård. Det kan ha använts som mjölkmagasin och inrymmer idag ett källarförråd samt en lokal för uthyrning.

Hus I
kan ha använts som ladugård med höskulle på vinden. Idag är det ett prima bostadshus på 120 kvm.

Hus J
var ett bostadshus med tre rum och kök och en oinredd vind. Numera en familjebostad med inredd övervåning på totalt 114 kvm.

Hus K
är föreningen minsta bostad på 18 kvm. Huset har bara ett rum samt en källare med tjocka stenväggar. Kan tidigare ha varit en undantagsstuga.

Grusgången mellan hus L och M.

Grusgången mellan hus L och M.

Hus L
var troligen en gång en loge. Numera inryms här en bostad på 77 kvm. Det har stora källarutrymmen som bl.a. använts i slakteriverksamheten i byggnad M intill.

Hus M
har delvis använts som slakteri men innehöll även djurstallar av olika slag. Idag är det ett gemensamt förråd som bl.a. inrymmer föreningens elcentral, cykel- samt vedförråd.

Läs mer om kvarterets historik