Historik

De flesta av husen i kvarteret byggdes under 1800-talet. De har i allmänhet timmerstomme, ibland inklädd med träpanel. De har genomgått för tiden och staden typiska ombyggnader fram till sekelskiftet 1900. Därefter stod de praktiskt taget orörda fram till en 1980-talat då en gedigen upprustningen genomfördes för att rädda kvarteret.

gardenMånga av husens verkliga ålder är svåra att bedöma eftersom de byggts om i olika omgångar. Förr i tiden började man ofta med att bygga ett litet hus som sedan byggdes till och förskönades allt efter behov och tillgångar. Det är känt att kvarteret skonades från den stora brand som ödelade stora delar av Torshälla 1798. Det kan innebära att enstaka hus eller delar av hus kan vara från tiden före branden, d.v.s. 16- eller 1700-tal.

Återanvändningen av material var vanligt förr. I det fattiga Torshälla, som behövde lång tid på sig att återhämta sig efter branden, finns många exempel på detta. I kv. Borgmästaren är timmerstommarna i husen delvis av återanvänt virke. Det syns tydligt på vissa väggstockar som bär märken av gammal färg eller har urtag från tidigare användning. På sina håll kan man återfinna smide och beslag, listverk och dörrar, som tillverkats under olika tidsperioden men slutligen hamnat på ett och samma ställe. Vid upprustningen på 80-talet arbetade man på samma sätt och försökte återanvända gammalt material på nya ställen, så som beslag, virke och dörrar.

brf-bokFöre upprustningen var många av husen i dåligt skick och all modern utrustning saknades. För att gamla byggnader ska kunna bevaras måste de underhållas och användas. Målet var att åstadkomma moderna bostäder samtidigt som den gamla och unika miljön bibehölls. Något man lyckades väl med. Upprustningen dokumenterades noggrant. Med varje bostad följer två böcker (t.h.) där man kan läsa mer om historiken och renoveringsarbetet i kvarteret.

Föreningen och dess medlemmar har under årens lopp fortsatt att aktivt arbeta med att underhålla och bevara den unika boendemiljön som BRF Borgmästaren erbjuder. Idag finns det nio bostäder i föreningen. Flera andra byggnader används för gemensamma ändamål såsom tvättstuga, snickarverkstad, förråd, gästrum och bastu.

Läs mer om de olika byggnaderna och hur de används idag